Dmychadla AERZEN Delta Blower Dmychadla "Made in Germany"
Katalog » Dmychadla » Dmychadla s rotačními písty AERZEN » Dmychadla s rotačními písty AERZEN

Dmychadla s rotačními písty AERZEN

  • AER_1
  • AER_2
  • AER_6
  • AER_7
  • AER_8
  • AER_9

Dmychadla AERZEN jsou navrženy pro dopravu a stlačování plynů, zejména suchého vzduchu. Vyrábějí se v 16 velikostních řadách GM 3 S až GM 240 S pro množství nasávaného vzduchu v rozmezí 30 až 15.000 m3/hod a max. přetlak 1000 mbar. V podtlakovém režimu mohou dmychadla pracovat do podtlaku až 500 mbar.

 

 

Princip činnosti:

 

 Dva tvarově shodné tříkřídlé rotační písty se otáčejí rovnoměrně proti sobě. Dopravované médium je nasáváno do skříně dmychadla, kterou oba písty uzavírají. Médium je dopravováno v komorách tvořenými rotačními písty a vnitřním povrchem skříně na výtlačnou stranu. V okamžiku spojení komory s výtlačným prostorem je dopravovaný objem stlačen zpětným prouděním z výtlačného hrdla. Konečný tlak se nastaví v závislosti na odporech potrubí a připojeného technologického zařízení. Patentovaný systém rotorů a přepouštěcích kanálků odbourává pulsace na výtlačné straně. Ozubené soukolí zajišťuje synchronní bezdotykový chod obou pístů. Písty proto nevyžadují žádné mazání a dopravované médium není znečisťováno mazivem či otěrem.
   Volbou vhodné velikosti dmychadla a otáček lze zařízení přizpùsobit potřebám provozu.

Patentované  3- křídelové dmychadlové stupně s integrovaným odbouráním pulsací jsou umístěny na základovém rámu s integrovaným výtlačným tlumičem agregátu a motorovou kolébkou jako napínáním řemenů, elastickými nožičkami, sacím tlumičem a filtrem.

 

Použití dmychadel je zejména:

Cementárnách a vápenkách- pro dopravu mletého vápence, cementu
Chemickém průmyslu- zpracování plastických hmot
Dopravě plynů - vzduchu pro průmyslové kotle
Jaderných i tepelných elektrárnách- doprava chladícího media,odsávání kontaminovaných par v jaderných elektrárnách
Pneumatické dopravě- pro přepravu sypkých hmot jako obilí, krmiv, granulí, drobného štěrku, pracích práškù apod.
Potravinářském průmyslu- v pivovarech, kvasných výrobách
Textilních strojích- pomocné operace s vlákny
Vakuové technice- vytváření podtlaku pro různé aplikace
Vodním hospodářství- pro aerační systémy v čistírnách odpadních vod, v úpravnách pitné vody

 

 


Sídlo společnosti
Adresa: AMF, s.r.o
Unhošťská 2737
272 01 Kladno 2
 
Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, ood C, vl.69217
IČ: 25776347 DIČ: CZ 25776347
 
Telefon: +420 312 681 220
Fax: +420 312 681 221
E-mail: info@amf.cz
Obchodní oddělení: +420 602 292 699
Servisní středisko: +420 602 238 410
Obchodně-technická kancelář
Adresa: AMF, s.r.o.
Štrossova 903
530 03 Pardubice
Telefon/Fax: +420 466 614 307
E-mail: info@amf.cz
Optimalizace

Tato webová stránka je optimalizována pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, IE 7 a vyšší. Zobrazuje-li se webová stránka nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.